महाराष्ट्र राज्य सहजयोग समिती 2022 - 25

राज्य समन्वयक

श्री विकास जूंदरे
9881831224

पुणे 

सह राज्य समन्वयक - (विदर्भ)

श्री विवेक काळे
9423682098

नागपूर

सह राज्य समन्वयक - (उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा)

श्री गणेश भुजबळ
8788998870

अहमदनगर

सह राज्य समन्वयक - (पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण) आणि सहज विवाह व संस्थात्मक, शिक्षण क्षेत्र प्रचार समिती समन्वयक

श्री अमोल शिंदे
9766500782

पुणे 

प्रचार प्रसार समन्वयक

श्री चेतन देशमुख
8329553498

अमरावती

खजिनदार

श्री दिनकर चौगुले
9619331954

पुणे

सह खजिनदार

श्री प्रकाश तोतलानी 
9370808077

अमरावती

युवाशक्ती समन्वयक

श्री धनंजय खळतकर
8308060006

नागपूर

सांस्कृतिक विभाग समन्वयक

श्री मिलिंद दलाल
9881483804

पुणे

सहज कृषी प्रचार प्रसार समन्वयक

श्री मोहन जोशी
9890795759

नागपूर

विभागीय समन्वयक ( विदर्भ )

श्री प्रकाश तोतलानी 9370808077

वर्धा, अमरावती 

श्री संदीप मोरे
9657804018

अकोला,बुलढाणा , यवतमाळ, वाशीम

श्री रवी कुंटावार 9823585847

वणी (यवतमाळ)

श्री विवेक काळे 9423682098

भंडारा , गोंदिया , नागपूर

श्री रमेश वाकडे 9272143003

गडचिरोली, चंद्रपूर

विभागीय समन्वयक ( उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा विभाग )

श्री यशवंत पाटील
9421566756

नासिक

श्री धीरज पाटील 8806662131

जळगाव

रत्नाकर वसईकर 9422789377

नंदुरबार , धुळे

श्री अंबादास यन्नम 9423713950

अहमदनगर

श्री दिपक स्वामी 9527539090

बीड

श्री प्रमोद खिस्ते 9422213458

जालना, परभणी , औरंगाबाद

श्री संजय राऊत 7768823778

हिंगोली , नांदेड

श्री अरुण चव्हाण 9404682138

उस्मानाबाद , लातूर 

विभागीय समन्वयक (पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभाग )

श्री अमोल शिंदे
9766500782

पुणे, सातारा, सोलापूर

श्री विवेक वेंगुर्लेकर
9881917810

कोल्हापूर , सांगली, सिंधुदुर्ग 

श्री संजय पाटील
9322082065

रायगड , रत्नागिरी

महिला शक्ती विकास समिती

सौ. सुवर्णा नायसे
9975935953

नागपूर, विदर्भ  

सौ. प्राजक्ता तुपे
9423969676

नाशिक, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा 

सौ. सविता सोनावणे
9511866748

पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण पुणे.